Pamokų tvarkaraštis


1a-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
2 Kūno kultūra Lietuvių kalba Kūno kultūra Matematika Dailė ir technologijos
3 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Muzika
4Matematika Lietuvių kalba Matematika Dorinis ugdymas Dailė ir technologijos
5 Muzika   Pasaulio pažinimas Klasės susirinkimas  
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai